Valikko

Seurakunnan halutaan säilyvän lähiyhteisönä

27.2.2013

Kirkkohallitus antoi lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta valtiovarainministeriölle

Kirkkohallituksen täysistunto antoi valtiovarainministeriölle lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta kokouksessaan 26.2.2013.

Lausunnossa todetaan, ettei kirkon muutoshaasteisiin pystytä vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla seuraamalla ainoastaan kuntarakenteiden kehitystä. Seurakunnan tulee olla yhteisö, johon seurakuntaisen on helppo samaistua ja tuntea osallisuutta.

Kirkkohallituksen ehdottaman uudistuksen mukaan kukin seurakunta kuuluisi alueelliseen seurakuntayhtymään, joka olisi seurakuntien tehtävää tukeva kevytrakenteinen palveluorganisaatio. Sen ulkorajat noudattaisivat kuntarajoja. Kirkolliskokous käsittelee parhaillaan esitystä seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjoista.

Lausunnossa todetaan, että hallituksen kuntauudistukselle linjaama tiukka aikataulu synnyttää vahvan epäilyn, pystytäänkö kirkkolain muutos viemään läpi vastaavassa aikataulussa sen erityisestä lainsäätämisjärjestyksestä johtuen.