Valikko

Akavan jäsenmäärä kasvoi edelleen

4.3.2013

Suhteellisesti suurimman kasvuprosentin saavuttivat Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat (5,9 %) sekä Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT (5,8 %).

Akavan jäsenjärjestöjen kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuodessa noin 14 000 henkilöllä ja on nyt yhteensä 580 000.

 

Kokonaisjäsenmäärän kasvun lisäksi ns. maksavien jäsenten lukumäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2012. Akavalla on nyt 406 000 maksavaa jäsentää. Ero kokonaisjäsenmäärään nähden muodostuu opiskelijajäsenistä ja eläkeläisjäsenistä.

 

Opiskelijajäsenten määrä kasvoi yli 4000:lla ja Akavan liitoissa on nyt yhteensä 110 000 opiskelijajäsentä. Akavan opiskelijajäsenet opiskelevat joko ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa.

 

– Kasvulukuja selittää osin se, että korkeasti koulutettujen määrä lisääntyy edelleen Suomessa. Uusia jäseniä on tullut lisäksi uusien jäsenjärjestöjen myötä. Akavaan liittyi huhtikuussa 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, järjestöjohtaja Risto Kauppinen kertoo.

 

– Vaikka kasvumme on koko 2000-luvun ollut merkittävää, olemme huolissamme siitä miten moni jättää järjestäytymättä liittoon ja valitsee pelkän työttömyyskassan. Taustalla on usein väärinkäsitys, jossa työttömyyskassajäsenyyden luullaan tarjoavan myös muuta työsuhdeturvaa ja ammattiliiton palveluja. Hädän hetkellä karu totuus paljastuu, Kauppinen muistuttaa.

 

Jäsenmääräänsä kasvattivat eniten Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (1073), Suomen Ekonomiliitto SEFE (1018), Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ (911) sekä Akavan Erityisalat (888). Suhteellisesti suurimman kasvuprosentin saavuttivat Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat (5,9 %) sekä Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT (5,8 %).

 

Akavalaisista 52,4 % on naisia. Yksityissektorilla työskentelee 56 %, kuntasektorilla 32 %, valtiolla 7 % ja seurakunnissa 1 %. Yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimii 3 % akavalaisista.