Valikko

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille

21.4.2021

- Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta

Keva selvittää joka toinen vuosi yhdessä julkisen alan työmarkkinaosapuolten kanssa koko julkisen alan henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella. Kirkon 
pääsopijaosapuolet pitävät tärkeänä, että kirkon ala on tutkimuksessa mukana. Tutkimuksen avulla seurataan koko kirkon alan ja sen eri ammattialoilla toimivien ja eri ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittymistä.

On suositeltavaa, että maaliskuussa 2021 julkistettuun Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimukseen tutustutaan seurakunnissa johto ja esihenkilöt sekä henkilöstö ja henkilöstön edustajat yhdessä. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa.

Lisäksi kirkon pääsopijaosapuolet kannustavat työpaikkojen esihenkilöitä ja työntekijöitä hyödyntämään yhdessä maksutonta Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusta. Koulutus on tarkoitettu 
työyhteisöjen esihenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen käyttöön. Erityisesti koronan jälkeiseen aikaan valmistautumisessa verkkovalmennus on hyvä apu yhteisten asioiden käsittelyyn rakentavalla tavalla. Se tarjoaa myös keinoja oman ja yhteisen työn kehittämiseen.

Vuoden 2020 tutkimusraportti pdf-julkaisuna: Kevan julkien alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimus. Kaikkia Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimusten tuloksia voidaan tarkastella ja vertailla esimerkiksi tutkimusvuoden mukaan, ammattialoittain tai ikäryhmittäin Keva tutkii -verkkotyökalun avulla. Työpaikalla voidaan käynnistää työhyvinvoinnin arvioimiseksi ja kehittämiseksi myös oma kysely. Siihen on käytettävissä Kevan kyselytyökalu ks. Kevan työnantajan verkkopalvelun 
"Avaintiedot ja kyselyt".

Lisätiedot:
Kirkon työmarkkinalaitos:
Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, puh. 040 688 1472
Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, puh. 050 594 1710
JUKO:
Neuvottelupäällikkö Anne Mikkola, puh. 040 837 2731
Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n toiminnanjohtaja Arja Lusa, puh. 044 595 8562
Kirkon alan unioni:
Sopimusasiantuntija Keijo Hiltunen, puh. 050 438 8105
Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, puh. 020 789 3713
Kirkon alat:
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen, puh. 0400 236 881