Valikko

Isosina toimii paljon täysi-ikäisiä nuoria

19.3.2013

Rippikoulujen isostoiminnassa on mukana paljon 18 vuotta täyttäneitä nuoria. Isosina toimii tälläkin hetkellä lähemmäksi 3000 täysi-ikäistä nuorta. Kaikkiaan isosia oli noin 15600 vuonna 2012.

”Todellisuudessa täysi-ikäisten nuorten määrä isostoiminnassa on vielä tuota määrää suurempi, sillä monet nuorista aikuisista ovat seurakunnissa muilla nimikkeillä kuin isonen. Heitä nimitetään esimerkiksi apuohjaajiksi, isoisosiksi, superisosiksi tai vaikkapa seniileiksi. Rippikouluun liittyvä isostoiminta alkaa olla jo kirkon suurin nuorten aikuisten toimintamuoto", toteaa isostoiminnasta väitöskirjaa tekevä Jouko Porkka.

Porkan mukaan täysi-ikäiset nuoret saavat itselleen laajaa vastuuta nuorempien isosten tukihenkilöinä ja ohjaajina niin leireillä kuin isosten viikkotoiminnassakin.

Täysi-ikäisten isosten lisäksi rippikouluissa on yhä enemmän 17 vuotta täyttäneitä isosia, jo lähes 40 prosenttia kaikista isosista. Rippikoulussa yleistyy isosten työpari-työskentely, jossa kokeneemmat isoset ovat ensikertalaisten kanssa vastuussa samasta pienryhmästä. Tässä mestari-kisälli –mallissa kokeneemmat opettavat ja tukevat kokemattomia.

Isostoiminta on Suomen vientituote

Isostoiminta on vuosikymmenten aikana Suomessa kehitetty ja hyväksi havaittu toimintatapa. Kansainvälinen rippikoulututkimus on tehnyt isostoiminnan tunnetuksi myös Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Isostoiminta yleistyy nopeasti Ruotsissa, Norjassa ja pikkuhiljaa myös Saksassa. Ruotsin ja Norjan rippikoulutyössä on jo tuhansia isosia, jotka toimivat seurakunnissa ja rippikoulutyössä samalla tavoin kuin Suomessa. Isostoimintaa voidaankin pitää merkittävänä suomalaisena vientituotteena.

Viime vuoden marraskuussa isoset saivat oman yhdistyksen Isoset ry:n. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää isosia yli seurakuntarajojen, vahvistaa isoskulttuuria ja auttaa isosten ja muiden nuorten äänen tuomista kuuluviin kirkossa heitä koskevissa asioissa.