Valikko

KNT VASTUSTAA HALLITUKSEN ESITYSTÄ ALLE 20 HENGEN YRITYSTEN IRTISANOMISSUOJAN HEIKENNYKSIÄ

25.9.2018

Liitto kehottaa pidättäytymään ylityöstä ja vuoronvaihdoista

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n hallitus on 25.9.2018 kokouksessa ottanut kantaa maan hallituksen esitykseen heikentää alle 20 hengen yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa. Hallituksen hanke lisäisi työelämän eriarvoisuutta ja epävarmuutta eikä sen väitetyistä työllisyysvaikutuksista ole näyttöä.

 

KNT vastustaa maan hallituksen esitystä ja kehottaa jäseniään pidättäytymään ylitöistä ja vuoronvaihdoista johtuvista töistä ajalla 26.9.2018 klo 6.00 - 28.9.2018 klo 23.59.

 

Ylityö- ja vuoronvaihdosta pidättäytyminen koskee työsopimussuhteisia työntekijöitä kaikilla työpaikoilla. Virkasuhteiset eivät ole mukana näissä painostustoimissa.

 

KNT:n työsopimussuhteisia työntekijöitä on kirkon työpaikkojen lisäksi mm. kristillisissä järjestöissä, yksityisissä ja julkisissa lastensuojelulaitoksissa sekä päivähoitopaikoissa.

 

Lisätietoja

Arja Lusa, toiminnanjohtaja, arja.lusa@knt.fi p 044-5958562

Tero Fleminch, asiamies, tero.fleminch@knt.fi p 044-5958566

Ilkka Kalliokoski, puheenjohtaja, puheenjohtaja@knt.fi p 040-5471888