Valikko

Rippikoulu tavoittaa tytöt ja pojat tasapuolisesti

19.4.2013

Rippikoulusesonki on käynnistynyt, ja tilastot osoittavat, että rippikoulu pitää pintansa seurakuntien kasvatustyössä. Vuonna 2012 rippikoulun kävi 83 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. Osuus pysyi samana edellisvuoteen verrattuna. Kun mukaan lasketaan myöhemmällä iällä rippikoulunsa käyneet, luku nousee 85,6 prosenttiin. Rippikoulu tavoittaa tytöt ja pojat tasapuolisesti.

Viime vuonna kaikista ikäluokista yhteen laskettuna 51 905 kävi rippikoulun, heistä tyttöjä oli 25 952 ja poikia 25 953.

Tämänkin vuoden aikana seurakunnat järjestävät toimintaa noin 2200 rippikouluryhmälle.

Rippikoulun suosion taustalla on monia tekijöitä

Suomen suurimmassa seurakunnassa, Jyväskylässä, rippikoulun kävi viime vuonna 80,9 prosenttia 15-vuotiaista.

”Taustalla on hyvin tehty ja pitkäjänteinen rippikoulutyö sekä motivoituneet työntekijät ja isoset”, rippikoulutyöstä Jyväskylän seurakunnassa vastaava Johanna Liukkonen iloitsee.

”Työntekijöitä on koulutettu opetustyön dialogiseen otteeseen, ja toisaalta ryhmiin ja leireihin panostaminen sekä monipuolinen ryhmätarjonta ovat osaltaan vaikuttaneet rippikoulun suosioon”, Liukkonen uskoo.

Yhdessäolo on vahvuus rippileireillä

Nuoret pitävät sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä erittäin tärkeänä rippikoulutyössä.

Kirkkohallituksessa rippikoulutyöstä vastaava työalasihteeri Jarmo Kokkonen sanookin, että ”leirielämä ei läppäreitä kaipaa, siellä vahvuutena ovat läsnäolo ja sosiaalisuus. Rippikoulun puolen vuoden kokonaisuuteen olemme kuitenkin kehittämässä uusia mobiilisovelluksia monipuolisen oppimisen tueksi”.

Leiririppikoulujen suosio on edelleen kasvussa päivärippikoulujen sijaan. Leiririppikoulun kävi vuonna 2012 noin 41 000 nuorta, kun päivä- ja iltarippikouluissa käyneitä oli yhteensä noin 3300. Lisäksi osa käy rippikoulun muussa kuin oman seurakunnan järjestämässä rippikoulussa tai yksityisesti. Joka vuosi noin 1000 suomalaista käy rippikoulun vasta aikuisiällä. Heille on kehitetty mahdollisuus osallistua rippikouluun myös verkossa. Lisätietoa on verkkosivuilla aikuisrippikoulu.fi.