Valikko

UUSI TIETEELLINEN SEURA EDISTÄÄ KIRKON NUORISOTYÖN KEHITTÄMISTÄ

7.11.2018

-Kristillistä kasvatus ja nuorisotyötä on tutkittu melko vähän ja nykyinen tutkimustieto on hajallaan. Nuorisotyönohjaajan ammatti ja kirkon kasvatus- ja nuorisotyö tarvitsevat kehittyäkseen tutkittua tietoa. Kristillinen kasvatus on haastettu myös suomalaisessa yhteiskunnassa muiden uskontojen ja katsomusten toimesta. Nämä ovat niitä keskeisiä seikkoja, jonka vuoksi toiminnanjohtaja Arja Lusa näki tarpeelliseksi Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran perustamisen.

Helsingissä perustettiin 31.10.2018 uusi tieteellinen seura, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura tulee järjestämään tutkimusalaansa liittyviä esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia ja julkaisemaan alaan liittyviä tutkimuksia. Lähiajan tavoitteena on käynnistää tieteellisen aikakauskirjan julkaiseminen.

Uuden seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori Pekka Launonen, varapuheenjohtajaksi professori Kati Tervo-Niemelä ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Arja Lusa. Seuran ensimmäinen tutkimusseminaari pidetään 4.3.2019 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa.