Valikko

Akavan pätkätyökysely: Puolet määräaikaisista työsuhteista on ketjutettuja

29.5.2013

Jopa 48 prosenttia akavalaisista määräaikaisista tekee työtään ketjutetussa määräaikaisessa työsuhteessa, kertoo Akavan tuore jäsenkysely. Heillä oli kyselyn aikana menossa vähintään kolmas peräkkäinen määräaikainen palvelussuhde saman työnantajan kanssa. Keskimäärin vastaajat olivat toisessa peräkkäisessä määräaikaisuudessaan, mutta pahimmillaan peräkkäisiä pätkäsuhteita oli kertynyt useiden vuosien ajalta kymmeniä.

 

– Kun määräaikaisuuksia on käytännössä peräkkäin vähintään kolme, viittaa tämä siihen, että työvoiman tarve on jatkuvaa. Tällöin määräaikaisuuden perusteet pitäisi tarkistaa. Jos hyväksyttäviä perusteita pätkätyölle ei ole, pitäisi työsuhde solmia toistaiseksi voimassa olevaksi, huomauttaa tutkija Joonas Miettinen.
 
Kyselyn mukaan näyttää siltä, että jopa 40 prosenttia akavalaisten palkansaajien määräaikaisuuksista jää laillisesti perustelematta.
 
– Lisäksi lähes puolella pätkätyö kestää 1-3 vuotta, Miettinen kertoo.  
 
Määräaikaisten neuvotteluasemaa vahvistettava
 
Taloudellinen taantuma voi kannustaa työnantajia teettämään laittomia määräaikaisuuksia entistä enemmän. Palkansaajat kilpailevat vähistä työpaikoista, eikä heillä ole mahdollisuutta taistella laittomia työsuhteita vastaan. Akava vaatiikin, että määräaikaisten neuvotteluasemaa työehdoista sopiessa vahvistetaan.
 
– Nykyään työntekijä on sidottu määräaikaisuuteen sen päättymiseen saakka, ellei muuta sovita. Tällöin määräaikaisuudesta voi pahimmillaan tulla este vakituiselle tai paremmalle työlle. Työntekijälle pitää saada oikeus irtisanoa kuutta kuukautta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus kuuden kuukauden kuluttua, samoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos vähentäisi määräaikaisuuksien käytön houkuttelevuutta, esittää johtaja Maria Löfgren.
 
Vakiintuneen työn teettäminen määräaikaisena lisää työntekijöiden eriarvoisuutta ja vähentää heidän sitoutuneisuuttaan työnantajaan.
 
– Akava tavoitelee vähintään 75 prosentin työllisyysastetta. Tähän tavoitteeseen ei päästä ikinä, jos työmarkkinat eivät kannusta työllistämään, vastaanottamaan työtä ja huolehdi siitä, että kaikki arvostavat laillisia työsuhteita, Löfgren sanoo.
 
Vanhemmuuden vaikutuksia on tasattava
 
Eniten määräaikaisuuksia tekevät alle 35-vuotiaat koulutetut naiset, heitä on Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan 36 prosenttia. Samanikäisiä miehiä on määräaikaisina 21 prosenttia, kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
 
– Vanhemmuuden vaikutukset on jaettava nykyistä tasaisemmin. Akava on kannattanut jo pitkään 6+6+6-mallia. Lisäksi esitämme, että äitiysvapaasta aiheutuvat palkkakustannukset korvataan työnantajille sataprosenttisesti nykyisen 90 prosentin sijaan. Perhevapaiden kehittäminen on koko yhteiskunnan etu, koska me tarvitsemme työntekijöitä ja veronmaksajia myös tulevaisuudessa, Löfgren huomauttaa.
 
Määräaikaisuus voisi kannustaa palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä
 
Kaikki määräaikaisuudet eivät toki ole laittomia tai epätoivottuja. Määräaikaisuus voisi myös madaltaa työnantajien kynnystä työllistää pitkäaikaistyöttömiä.
 
– Ehdotamme, että pitkäaikaistyötön voitaisiin palkata vähintään kymmeneksi kuukaudeksi ilman muuta perustetta määräaikaisuudelle, kuitenkin kunnon työehdoin. Pyrkimyksenä olisi, että mahdollisimman moni vakinaistettaisiin tämän jälkeen. Poikkeusmahdollisuus voisi olla käytössä rajatun ajan, ja tämän ajan kuluessa pitäisi selvittää mallin toimivuutta ja työllistävyyttä, Löfgren sanoo.
Kyselyyn vastasi 2840 akavalaisten liittojen jäsentä. Kysely toteutettiin 19.4–5.5.2013
 
Tilastoja lisää osoitteessa www.akava.fi/akavalaiset_tyoelamassa
 
Lisätiedot:
Johtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798
Tutkija Joonas Miettinen, puh. 044 515 3511