Valikko

KIRKON NUORISOTYÖN PÄIVÄ ON 17.10. – TARINASTA SAAGAKSI

3.9.2021

Kirkon nuorisotyö tarvitsee oman nimikkopäivän. Kirkossa ja sen seurakunnissa on tehty työtä lasten ja nuorten parissa koko kristillisen kirkon olemassaolosta saakka. Kaste- ja lähetyskäskyn mukaisesti kirkossamme kastetaan pääasiassa lapsia ja nuoria.

Jeesuksen opetuksissa lapset olivat huomion kohteena ja nuoret olivat hänen innokkaita seuraajia. Useimmat apostolit olivat nuoria aikuisia. Nuoret ja nuorisotyö ovat olleet aina seurakuntaelämän muutoksen tekijöitä. Nuorisotyönohjaajat ovat kirkon tulevaisuuden tekijöitä.

Seurakuntien rakennemuutoksessa ja keskushallinnon uudistuksessa nuorisotyö on terminä sulautunut kirkon kasvatuksen kokonaisuuteen. Polku-ajattelu johtaa ajattelemaan kirkon kasvatuksen jatkumona ja kokonaisuutena. Kristillisen kasvatuksen näkemisenä koko elämän mittaisena jatkumona on lähtökohtana hyvä ja kannatettava. Samalla kuitenkin nuorisotyö -termin käyttö vähenee ja paikoin sulautuu kasvatuksen kokonaisuuteen. Nuorisotyönohjaaja on identiteetiltään ensisijaisesti nuorisotyön asiantuntija, vaikka on samalla seurakunnan kasvatustyön asiantuntija muiden toimijoiden rinnalla.

KNT:lta on toivottu ja pyydetty materiaalia ja näkyvyyden nostoa Allianssin järjestämällä nuorisotyön viikolla. Siihen onkin vastattu tarjoamalla kuvakehys fb-profiilikuvaan. Sininen pantakaulus onkin näkynyt nuorisotyön viikolla ja jopa koko ajan ammatillisessa profiilikuvassa.

Näistä lähtökohdista käsin KNT on päättänyt alkaa viettämään kerran vuodessa Kirkon nuorisotyön päivää. Päivämäärän valinnassa olemme tehneet taustatyötä oikean päivän valinnassa. KNT hallitus päätti 26.8. kokouksessa, että nuorisotyön päivää vietetään 17.10. Päivän valintaperusteluissa todetaan, että

- ensimmäinen nuorisonohjaaja kurssi aloitti opiskelun 17.10.1949 Järvenpään nuoriso-opistossa (myöh. Luther-opisto)

- päivämäärä sijoittuu Allianssin nuorisotyön viikon läheisyyteen, tänä vuonna päivä päättää ko. viikon

- Kirkkovuoden sunnuntain teema Kristuksen lähettiläät.

Ensimmäinen Kirkon nuorisotyönpäivä on hyvä aloittaa omassa seurakunnassa tai kristillisen järjestön työpaikalla. Omassa virassa, omalla työpaikalla, omissa työtehtävissään nuorisotyönohjaaja toimii kutsuttuna Kristuksen lähettiläänä. Kirkkovuoden 21. sunnuntain opetus on:

” Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien anteeksiantamuksen kaikkein syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Kristitty on Vapahtajan lähettiläs, ”Kristus lähimmäiselleen”.

 

Kirkon nuorisotyön päivän sisältöön kuuluu tehdä näkyväksi seurakunnissa tehtävää nuorisotyötä ja sen tekijöitä, asiantuntijoita ja vapaaehtoisia. Rohkaisemme ja kannustamme kaikkia jäseniä huomioimaan Kirkon nuorisotyön päivän omassa toiminnassaan ja käyttämään sinistä virkapaitaa/-pantaa viran tunnuksena. Paikallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa tulisi erityisesti kiinnittää huomiosta siihen, että työ ja sen tekijät ovat näkyvästi esillä. Siihen on monia tapoja paikallisesti toteuttaa se parhaaksi katsomallanne tavalla. Tämä vuonna voi aloittaa jotain uutta vaikka ihan pienesti ja jatkaa siitä tulevina vuosina. Kirkkovuoden Kristuksen lähettiläät avaa teemaa moneen suuntaan.

 

KNT TARJOAA SEURAAVAA OHJELMAA NUORISOTYÖN VIIKOLLE (vk 41)

Seuraa sähköpostiasi, jonne lähetämme lisätietoa tapahtumista ja tiedon ilmoittautumisesta alla oleviin tilaisuuksiin

12.10. Kirkon kasvatus ja vihkimysvirka?  webinaari  klo 15-16.30 jäsenille ja kirkolliskokousedustajille

14.10. Eettinen kuormittuminen nuorisotyössä webinaari  klo 14 -15  yhteistyössä KKP ja KNT, ilmoittautuminen Allianssin sivujen kautta.

17.10. Kirkon nuorisotyön päivä

Jäsentilaisuudet   
Tarinasta Saagaksi klo 15.30  Teams
Harri Syrjäsen etäkokkikoulu klo 16-18.  Teams-live