Valikko

Uusi työaikalaki herättää keskustelua

14.3.2019

Eduskunnan säätämä uusi työaikalaki on herättänyt vilkasta keskustelua...

Eduskunnan säätämä uusi työaikalaki on herättänyt vilkasta keskustelua. Keskustelun laajuus osoittaa, että lakimuutos on todella merkittävä koko kirkon hengellisessä työssä, mutta erityisesti kasvatus- ja nuorisotyössä.

Uusi laki on säädetty, koska perustuslaki ja EU-lainsäädäntö vaativat niin. Lain tavoitteena on sekä työnsuojelu, että työntekijöiden tasavertainen kohtelu. On vielä täysin selvittämättä, että millaisella työaikajärjestelmällä tämä tullaan toteuttamaan. Joka tapauksessa uusi työaikalaki ei enää salli viranhaltijoiden siirtämistä asetuksella työaikasääntelyn ulkopuolelle.

Nykyinenkirkon työaika-asetus (33/1998) menettää merkityksensä. Kirkon työmarkkinalaitoksen näkemyksen mukaan lain perustelujen sanamuoto viittaa siihen, että kirkon hengellisen työn viranhaltijoiden työajattomuus on tarkoitettu pysyttää entisenä eli että muutettua 2 §:n 1 momentin 4 kohtaa voidaan soveltaa kirkon työaika-asetuksen piirissä olevaan henkilöstöön.

Tämän uuden lain astuessa voimaan täytyy koko kasvatuksen ja nuorisotyön laaja-alaista työtä katsoa ja arvioida niin, että työmäärä on tasavertaista kirkon muun henkilöstön kanssa. Lisäksi on taattava riittävät resurssit työn tekemiselle. KNT:n tavoitteena on kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoiden edunvalvonta siten, että työaikakorvaukset ja palkkaus ovat työn vaativuuden mukaisia.

 

Lisätietoja:

Ilkka Kalliokoski, KNT:n puheenjohtaja

040 547 1888

puheenjohtaja@knt.fi

 

Tero Fleminch, KNT:n asiamies

044 595 8566

tero.fleminch@knt.fi