Valikko

Tärkeää tietoa 6.-7.4.2022 lakoista

4.4.2022

Kunta-alan palkkaneuvotteluiden uudelleen käynnistämiseksi työntekijäjärjestöt aloittavat lakon. JUKOn lakkopaikkakuntia ovat 6.-7.4. Jyväskylä, Rovaniemi, Oulu ja Turku.

Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa:

- Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

- Palkankorotusten on turvattava ostovoimaa.

- Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin.

- Kaikki työaika on työaikaa.  

Keitä lakko koskee

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

 

  • Turun kaupunki
  • Oulun kaupunki
  • Jyväskylän kaupunki
  • Rovaniemen kaupunki

 

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

 

• Palo- ja pelastustoimen tehtävät

• Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät

• Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)

• Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto

• Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot

• Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot

• Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot

• Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot

• Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta

• Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit