Valikko

KIPAlla virhe jäsenmaksun perinnässä

10.10.2022

KNT:n jäsenmaksuissa tapahtui muutos 1.1.2022 alkaen. Jäsenmaksu aleni ja lomaraha liitettiin jäsenmaksun piiriin. Jälkimmäinen muutos jäi Kipalta tekemättä järjestelmään, mikä havaittiin elokuun lopulla. Kipa on tehnyt tarvittavat muutokset voimassaolevia palvelussuhteita varten ja perii puuttuvat jäsenmaksut marraskuun palkanmaksun yhteydessä.

Niiden jäsenten osalta, joiden palvelussuhde kirkkotyönantajaan on päättynyt eläköitymisen johdosta tai vaihtunut muualle, Kipa tulee lähettämään kirjeen ja laskun puuttuvista jäsenmaksuista. Liitto pahoittelee tästä aiheutuvaa vaivaa jäsenille.