Valikko

Ajankohtaista työmarkkinoilta

16.12.2022

Vuoden 2023 palkantarkistusta koskevat neuvottelut ovat käynnistymässä. Neuvottelujen takarajaksi on kirjattu 31.12. Kirkon työmarkkinalaitos toivoo pelkkää palkkakierrosta.

Vuoden 2023 palkantarkistusta koskevat neuvottelut ovat käynnistymässä. KirVESTES´in allekirjoituspöytäkirjan mukaan neuvottelujen takarajaksi on kirjattu 31.12. Julkisen sektorin osalta vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan myös valtion ja yliopiston osalta. Kunnan ja hyvinvointialoilla neuvotteluita ei käydä, koska neuvottelutulos saavutettiin jo alkukesästä. Kirkon ja valtion neuvotteluissa tavoitellaan kustannusvaikutuksiltaan vähintään samansuuruista palkkaratkaisua kuin kunnan ja hyvinvointialan sopimuksissa mukaan luettuna inflaation vaikutukset palkansaajien ostovoimaan.

Kirkon palkkaneuvottelut alkavat pääryhmässä 14.12. Kirkon työmarkkinalaitos toivoo, että käytäisiin pelkkä palkkakierros. Palkansaajajärjestöillä on samansuuntaiset tavoitteet täydennettynä mm. perhevapaaseen vastaava taso kuin kunnan sopimukseen on kirjattu. Eli 32 palkallista vanhempain vapaapäivää toiselle vanhemmalle nykyisen 18 sijaan.

Kirkkolain uudistus odottelee eduskunnassa, että valiokunnat saavat asiaa eteenpäin. Perustuslakivaliokunta aloittanee käsittelyn vuodenvaihteen jälkeen. 

Yt-lakihanke on pitkällä, lakiesitys melkein valmis. KiT:n kanssa on erimielisyys soveltamisalarajasta. KiT ajaa 20 hlöä, kun nykyisessä sopimuksessa ei ole rajaa. Raja johtaisi siihen, että 33–50 %:n seurakunnista olisi lain ulkopuolella. Kirkkohallituksen hallinto-osasto tekee seuraavaan kokoukseen pohjaesityksen soveltamisalarajasta.