Valikko

KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHTEEN EHDOT KUNTOON

8.2.2023

Seurakunnat hakevat nyt vilkkaasti työntekijöitä kesäajalle. Kesätyöntekijöiden työehdoilla on väliä. On oikein ja kohtuullista, että työntekijöiden työehdot ovat asianmukaiset. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvän työnantajakuvan vaalimista.

Hakuilmoitukset kertovat karua kieltä siitä, että hakuilmoituksissa on virheitä ja puutteita. Työnhakijalle ei kerrota palvelussuhteen ehdoista: palkasta, palvelussuhteen muodosta, työajasta/työajattomuudesta eikä muista työsuhteen ehdoista. Normaaleja KirVESTES:n mukaisia korvauksia kuten leiripäivärahoista ja kilometrikorvauksista kerrotaan palkanlisänä. Viesti kirkon alan opiskelijoille, tuleville potentiaalisille viranhaltijoille on, että heitä ei arvosteta. He hakeutuvat mieluummin töihin kaupan kassalle tai ruokatehtaalle. Onko seurakuntien työpaikoilla ajateltu millaisen työnantajakuvan ilmoitukset antavat? 

Akavan kirkolliset liitot suosittelevat työn vaativuuteen perustuvaa palkkausta kaikissa hengellisen työn kesätyöpaikoissa. Kun tehtävän vaativuus arvioidaan, palkkaus ei voi olla vr 400 alle. Emme suosittele liite 5 käyttämistä kesätyöntekijän palkkausta määriteltäessä. Ns. könttäpalkat eivät ole sopimuk sen mukaisia. Tutustu liittojen yhteiseen ohjeistukseen vuodelta 2021.