Valikko

KIRKON HENKILÖSTÖLLE TUNTUVAT PALKANKOROTUKSET

3.3.2023 klo 20:01

Kirkon sektorille on saavutettu neuvottelutulos, jonka kaikki neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet. Neuvottelutulosta voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä. Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 1.3.2023 – 28.2.2025.

Palkankorotukset ensimmäisen sopimusvuoden aikana vähintään 7,5 % 

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien palkkoja tarkistetaan seuraavaksi. 1.4.2023 palkkoja nostetaan 5 % ja 1.2.2024 korotus on vähintään 2.5 %. Samaan aikaan ylemmän johdon palkkaa tarkistetaan 4,5 % ja 2.5 %. 

Sopimukseen ei sisälly kertakorvauksia tai järjestelyeriä. Suorituslisä ja kokemuslisä eivät korotu tässä vaiheessa. Korotusajankohdat sijoittuvat sopimuskauden alkupuolelle, mikä korjaa osittain kirkon palkkojen jälkeenjääneisyyttä muihin sektoreihin nähden. Niin sanottuna yleisenä linjana on pidetty noin kuuden prosentin korotusta tällä neuvottelukierroksella. Korotukset kohdentuvat ja jäävät peruspalkkoihin, mikä on palkkakehityksen kannalta parempi ratkaisu kuin kertaerät.  

Palkkojen jälkeenjääneisyyttä selvitetään 

Pääryhmä jatkaa vuoden 2023 aikana vuonna 2022 sovittua työtään mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä ottaen huomioon palvelussuhteen ehdot laajasti. Mahdolliset jälkeenjääneisyyksien vaikutukset palkkaukseen neuvotellaan 30.11.2023 mennessä ja toteutetaan vuoden 1.2.2024 sopimustarkistusten yhteydessä (”kirkon palkkaohjelma”).  

Ensimmäinen kokemuslisä jo 3 vuoden työkokemuksella 

Kokemuslisän tarkastelupisteitä muutetaan 1.9.2023 niin, että ensimmäisen kokemuslisän työtekijä saa 3 v työkokemuksen jälkeen. Aiemmin 5 v tarkastelukohdan euromäärä maksetaan jo 3 vuoden työkokemuksen jälkeen. Kahden vuoden kuluttua 5 vuoden työvuoden jälkeen tulee uusi korotus.  Seuraavat tarkastelukohdat 10 ja15 palvelusajat säilyvät ja euromäärät pysyvät ennallaan.  

Perhevapaissa toisen vanhemman (ei synnyttävä vanhempi) palkallisuus nousee 18 päivästä 32 arkipäivään, kun lapsen syntymäaika on 1.3. tai sen jälkeen. Tämän uudistuksen myöstä molemmilla vanhemmilla on samansuuruinen määrä palkallisia perhevapaapäiviä. 

Tilapäisen hoitovapaan osalta teksteihin tuli tarkennus, että vapaata saa neljä työpäivää, joiden palkallisuus on edelleen kahden päivälle.  

Luottamusmiesten palkka on osa varsinaista palkkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että siitä kertyy myös eläkettä ja vaikuttaa mm. sairausloman palkkaa määritettäessä.  

Viiveellä syntynyttä sopimusta voidaan pitää varsin perhemyönteisenä ja se tukee erityisesti työuraa kirkossa aloittavia.