Valikko

Kristillisten järjestöjen työntekijöiden uusi TES

3.3.2023 klo 20:00

AKI-liitot, Kirkon alat ja Palvelualojen työnantajat PALTA saavuttivat 20.2.2023 neuvottelutuloksen uudeksi kristillisten järjestöjen työehtosopimukseksi (KJTES) vuosille 2023–2025. Neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien järjestöjen hallinnossa 1.3.2023 mennessä. Uusi KJTES on voimassa 31.1.2025 saakka.

Sopimuskauden palkankorotukset 

Palkankorotuksista sopimuskauden aikana sovitaan ensi sijassa paikallisesti. Sopia voidaan palkankorotusten suuruudesta, kohdennuksesta ja ajankohdasta. Vuoden 2023 palkankorotuksista on sovittava 15.4.2023 mennessä ja vuoden 2024 korotuksista 15.3.2024 mennessä. 

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei sovita, palkkoja korotetaan seuraavasti: 

  • 1.5.2023 tai sen jälkeisenä lähimpänä palkanmaksupäivänä maksetaan 381 €:n suuruinen kertakorvaus; 
  • 1.6.2023 alkaen palkkoja korotetaan 3,2 %:n yleiskorotuksella ja 0,2 %:n erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää; 
  • 1.4.2024 alkaen palkkoja korotetaan 2,1 %:n yleiskorotuksella ja 0,4 %:n erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää. 

Sopimuksen kokonaiskustannusvaikutus on 7,0 % sopimuskaudella.