Valikko

Kristinuskon suhdetta eläimiin pohditaan Vihreillä ripareilla

5.2.2014

Miksi ihminen syö eläimiä? Mitä Raamatussa sanotaan eläinten kohtelusta? Muun muassa näiden kysymysten pohdintaan kannustaa Eläimet ja kristinusko -opetusmateriaali.

"Materiaali on otettu innolla vastaan. Se lienee ensimmäinen aihepiiristä luotu materiaali kirkossamme, ainakin tässä mittakaavassa.Sitä voidaan käyttää rippikouluissa ja isostoiminnassa", kertoo Kirkkohallituksen rippikoulutyön asinatuntija Jarmo Kokkonen.

Ekoteologi Panu Pihkalan tekemässä materiaalissa pohditaan kristinuskoa suhteessa eläimiin niin eettisestä, raamatullisesta kuin historiallisestakin näkökulmasta. Opetusmateriaalin tarkoitus on herättää ja ravistella ajatuksia totutuista eläimiin suhtautumistavoista. Se ei tarjoa oikeita vastauksia, vaan toimii tukena aihepiirin pohtimisessa ja oman mielipiteen muodostamisessa.

"Eläimet ovat nuorille tärkeitä erityisesti silloin, kun ihmissuhteet ovat solmussa, ja keskusteluyhteys vanhempiin koetuksella. Oma lemmikki voi olla se, joka ainakaan ei koskaan hylkää", kertoo Kokkonen nuorten suhteista eläimiin.

"Kun rippikoulun työntekijä ottaa vaikka oman koiransa leirille mukaan, monet nuoret ilahtuvat tästä ja osallistuvat mielellään koiran hoitoon. Rippikoulussa voidaan myös käsitellä vaikeita kysymyksiä, esimerkiksi ruoan tehotuotannon ongelmia tai eläinten hyvän ja asiallisen kohtelun kysymyksiä", Kokkonen lisää.

Luontonäkökulma osaksi kaikkea rippikoulutyötä

Eläimet ja kristinusko -materiaali on tehty osana Nuorten Keskuksen, Kirkkohallituksen ja WWF:n Vihreät riparit -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta ja ekoteologiaa rippikoulussa ja isostoiminnassa.

"Vihreitä ripareita oli viime vuonna yli 50, ja tänä vuonna toivottavasti yli 150. Tällöin tavoitamme vähintään 5000 riparilaista ja 1000 isosta", Kokkonen kertoo.

Hankkeessa pyritään siihen, että luontonäkökulma juurtuu osaksi kaikkea rippikoulutyötä, sillä rippikoulu on yhteiskunnallisesti merkittävä kasvatustoimija.

Eläimet ja kristinusko -materiaalia voi tilata joko Nuorten Keskuksesta tai jarmo.kokkonen@evl.fi. Materiaali on ilmaista ja se sisältää lehtisen ja tehtävämonisteen. Sähköinen materiaali löytyy kirkon Sakastin rippikoulusivuilta sakasti.evl.fi/vihreatriparit

Vihreät riparit -hankkeen Facebook-sivulla on ajankohtaista tietoa sekä muun muassa video, jossa Kristinusko ja eläimet -materiaalin tekijä Panu Pihkala kertoo materiaalista enemmän.