Valikko

Osallistu Kirkon työelämä 2020 -verkkoaivoriiheen 10.2.-2.3.2014

11.2.2014

Kirkkohallitus/työmarkkinaosasto on käynnistänyt kirkon työelämän kehittämisen ”Kirkon työelämä 2020 –verkkoaivoriihellä”. Myös pääsopijajärjestöt – JUKO mukaan lukien - ovat mukana aivoriihen taustaryhmässä.

Kirkon työpaikkojen työntekijöitä, esimiehiä, johtoa sekä luottamushenkilöitä (kirkkovaltuuston/kirkkoneuvoston jäsenet) kutsutaan kertomaan ajatuksensa ja arvioimaan muiden ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta kirkko/seurakunta olisi hyvä ja tuloksellinen työpaikka vuoteen 2020 mennessä.

Ne, joilla on evl.fi -sähköpostiosoite, saavat ma 10.2. sähköpostiinsa kutsun osallistua Kirkon työelämä 2020 –verkkoaivoriiheen. Sähköposti sisältää linkin, josta riiheen pääsee koko sen aukioloajan 10.2.-2.3.2014. Linkin aivoriiheen voi avata itselle sopivana hetkenä ja niin monta kertaa kuin kiinnostaa. Aivoriihilinkki on myös Kirkon intranetissa viikoilla 7-9.

Toivomme, että JUKOn kirkon sektorin luottamusmiehet osallistuvat aivoriiheen sekä osaltaan kannustavat myös edustamiaan työntekijöitä osallistumaan siihen.
 
Aivoriihen tulokset   
 
Ensimmäiset tulokset aivoriihestä saadaan kevättalvella.
 
Kokonaiskirkon ja hiippakuntien tasolla tuloksia käytetään tunnistettaessa alueita ja aihepiirejä, joilla työpaikat eniten tarvitsevat tukea ja etsittäessä keinoja, mitä tekemällä työpaikkojen työn vaikuttavuutta (tuloksellisuus) ja hyvinvointia voidaan yhteisesti parantaa.
 
Tuloksia voidaan käyttää myös työpaikoilla mm. strategiatyössä, kehittämistyön tavoitteita asetettaessa, kehittämistyötä arvioitaessa tai sen suuntaa tarkistettaessa.
 
Toteuttajat/Kysymykset
 
Aivoriihen toteuttaa Kirkkohallituksen/Työmarkkinaosaston toimeksiannosta Fountain Park Oy.
Aivoriihen toteutusta yleisesti koskevat kysymykset: kit(at)evl.fi
Tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: hanna.hihnala(at)fountainpark.fi