Valikko

Liikkuva seurakunta haluaa vähentää istumista ja lisätä liikettä

25.2.2014

"Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu ihmisen kokonaisvaltaisuus. Ihminen voi hyvin, kun henkinen, hengellinen ja fyysinen ulottuvuus ovat tasapainossa", Kirkkohallituksen liikunta- ja urheiluyhteistyöstä vastaava asiantuntija Mikko Mäkelä muistuttaa.

Kirkko haluaa tukea liikunnallista elämäntapaa. Tänä vuonna käynnistyvän kolmivuotisen Liikkuva seurakunta -hankkeen tavoitteena on aktiivisempi ja liikunnallisempi seurakunta. Tarkoituksena on vähentää istumista ja lisätä liikuntaa. Tietoa hankkeesta ja seurakuntatyön liikunnallisesta sisällöstä on hankkeen verkkosivulla liikkuvaseurakunta.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 60 000 euroa Suomen NMKY:n urheiluliiton kautta Liikkuva seurakunta -hankkeelle. Yhteistyökumppaneina ovat myös Suomen Latu, Valo ry ja Suomen IceHearts.

Konkreettinen päämäärä on edistää sekä seurakuntien toimintaan osallistuvien seurakuntalaisten että seurakuntien työntekijöiden liikunnallista elämäntapaa, urheilua ja kansalaistoimintaa.

”Esimerkkiä on haettu Liikkuva koulu -hankkeesta, joka on jo onnistunut aktivoimaan kouluja mukaan liikkumaan. Liikkuva seurakunta haluaa yhtä lailla aktivoida seurakunnat mukaan liikunnalliseen toimintaan ja elämäntapaan”, hankkeen projektipäällikkö Mikko Mäntylä kertoo.

"Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu ihmisen kokonaisvaltaisuus. Ihminen voi hyvin, kun henkinen, hengellinen ja fyysinen ulottuvuus ovat tasapainossa", Kirkkohallituksen liikunta- ja urheiluyhteistyöstä vastaava asiantuntija Mikko Mäkelä muistuttaa.

Seurakunnissa on jo nyt hyvin toimivia malleja

Useissa seurakunnissa on jo tällä hetkellä hyviä hankkeen mukaisia liikunnallisia toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on näyttää ja jakaa toimintamalleja myös muiden hyödyksi ja haastaa mahdollisimman moni seurakunta mukaan liikunnalliseen toimintaan.

Työssä hyödynnetään seurakuntien omaa kerhotoimintaa ja seurojen, lajien, koulujen ja seurakuntien yhteisiä hankkeita.

”Liikkuva seurakunta pyrkii olemaan moniulotteinen, monitasoinen ja muuttuva. Projekti tukee konkreettisesti hyvän liikunta- ja nuorisokasvatuksen tavoitteita sekä yhtä lailla ikäihmisten liikuntaa. Kärkinä ovat istumisen vähentäminen, syrjäytymisen ehkäisy liikunnan avulla sekä arkikeinot liikunnan lisäämiseen seurakunnan eri toimintamuodoissa”, Mäkelä toteaa.

Tänä vuonna hankkeen pilottipaikkakunniksi on sovittu Lapua ja Lahti. Toiminta on kaikille seurakunnille avointa. Kolmevuotinen hanke huipentuu vuonna 2016 Liikkuva seurakunta -pääseminaariin.

Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta

Vuonna 2011 julkaistiin Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta. Teesien hyödyntäminen on osa Liikkuva seurakunta -hanketta. Liikuntateesit muistuttavat, että jokaisella on oikeus liikuntaan. Liikunta ja urheilu ovat henkisten ja hengellisten harjoitusten ohella luontevia välineitä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen. Kirkon liikuntateesejä on jaettu lajiliittoihin, urheiluseuroille sekä kaupunkien ja kuntien liikuntatiloihin.