Valikko

Kirkkohallitus esittää siirtymistä yhteisövero-osuudesta lakisääteiseen valtionapuun

25.2.2014

Kirkkohallitus käsitteli asiaa täysistunnossaan 25.2. Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että se antaisi valtionvarainministeriölle lausunnon, jossa pidetään mahdollisena yhteisövero-osuudesta luopumista ja siirtymistä lakisääteiseen valtionapuun aikaisintaan vuoden 2016 alusta alkaen, mikäli taloudelliset ja lausunnossa mainitut edellytykset täyttyvät.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta lausuntoa muistiosta, jossa käsitellään evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamista.

Valtiovarainministeriö esittää muistiossaan, että seurakuntien yhteisövero-osuus poistetaan ja evankelis-luterilaiselle seurakunnalle myönnetään lakisääteinen valtionavustus 114 miljoonan euron suuruisena vuodesta 2015 lähtien. Valtionavun määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaten. Lisäksi evankelis-luterilaisen seurakunnan verotuskustannuksia alennetaan noin 6 miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät enää olisi yhteisöveron veronsaajina.

Lakisääteistä valtionapua puoltaa se, että se toisi enemmän ennustettavuutta seurakuntien ja seurakuntayhtymien talouteen. Yhteisövero-osuus on vaihdellut vuosittain merkittävästi. Tarkoituksenmukaista olisi, että valtionapu maksettaisiin kirkon keskusrahastolle, joka huolehtisi varojen jakamisesta seurakuntatalouksille.

Valtion korvaus yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta tulee olla riittävä korvaamaan täysimääräisesti tehtävistä aiheutuvat kustannukset.

Kirkolliskokous ottaa asiaan kantaa tämän vuoden toukokuussa. Kirkkolain mukaan kirkolliskokouksen tehtävänä on antaa valtioneuvostolle lausunnot kysymyksissä, jotka koskevat kirkon suhdetta valtioon.