Valikko

Ennakkotiedot vuoden 2013 tilinpäätöksistä: Toimintakulujen aleneminen ja verotilitysten kasvu kohensivat seurakuntien taloutta

28.2.2014

Seurakunnat onnistuivat taloudenpidossaan hyvin vuonna 2013. Toimintakuluista henkilöstökulut kasvoivat 1,0 prosenttia, ja muut toimintakulut alenivat 1,1 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 2 prosenttia. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate parani 0,2 prosentilla.

Tiedot ovat ennakkotietoja. Viralliset tiedot seurakuntien taloudesta julkaistaan syyskuussa.

Verotulot kasvoivat 6,2 prosenttia. Karkeasti puolet kasvusta johtuu verotilitysten muutoksista, joissa muun muassa yksi erä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle, ja lisäksi vuoden 2012 tilitysten joko-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella.

Toinen puoli kasvusta selittyy ansioiden ja talouden kehityksellä. On huomioitava, että vertailuvuonna 2012 verotulojen kehitys oli heikko. Vuonna 2014 on odotettavissa verotilitysten aleneminen vuoteen 2013 verrattuna.

Uusi eläkerahastomaksu rasitti

Vuonna 2013 seurakuntien taloutta rasitti ensimmäisen kerran uusi eläkerahastomaksu, jonka suuruus on 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Myös verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksu kasvoivat.

Toimintakulujen aleneminen ja verotilitysten kasvu vuonna 2013 kohensivat seurakuntien taloutta selvästi. Vuosikate kasvoi lähes 50 prosenttia edellisvuodesta. Vuosikate oli kuitenkin negatiivinen lähes 19 prosentilla seurakunnista. Tältä osin tilanne parani, sillä vuonna 2012 vuosikate oli negatiivinen noin kolmanneksella seurakunnista.

Investointeihin käytettiin noin 13 prosenttia enemmän rahaa kuin vuotta aikaisemmin. Tästä syystä rahavarojen määrä hieman aleni. Vuoden 2013 hyvästä talouskehityksestä huolimatta seurakuntien lainakanta kasvoi lähes 9 prosenttia.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen ei ole vielä juurikaan näkynyt kirkollisverotilityksissä. Vuoden 2014 kirkollisveron tilittämisessä käytettävä jako-osuus aleni kuitenkin 2,2 prosenttia. Jako-osuuden laskennassa käytettiin viime vuodenvaihteen jäsenmäärätietoja. Seurakuntien jäsenmäärä aleni noin yhdellä prosentilla vuonna 2013.

Tiedot on kerätty seurakunnilta kyselyllä helmikuussa viikolla 7. Vastausprosentti oli 71. Ennakkotietokyselyyn vastanneiden seurakuntien osuus seurakuntien läsnäolevasta väkiluvusta ja kirkollisverokertymästä on noin 85 prosenttia.