Valikko

Työryhmä: Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 16 vuoteen

14.3.2014

Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista suunnitteleva työryhmä on antanut uuden ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi. Kolmikantaisesti valmisteltu ehdotus luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.3.2014. Tarve uudistuksille perustuu viime elokuussa laadittuun rakennepoliittiseen ohjelmaan.

 

Työhistoriaedellytys 16 vuoteen

Ehdotuksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 16 vuoden työhistoriaa nykyisen 10 vuoden sijaan.

Lisäksi muutettaisiin lainsäädäntöä niin, että muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ otettaisiin huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.

Sijaista koskevat edellytykset tiukentuisivat

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija. Nykylainsäädännöllä edellytys täyttyy, jos sijainen on ollut työttömänä yhden päivän.

Työryhmän esityksen mukaan jatkossa edellytettäisiin, että sijainen on ollut työttömänä vähintään 90 päivää vapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan olisi lisäksi oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

90 päivän työttömyyttä ei edellytettäisi, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias ja suorittanut ammatti- tai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta.

Vuorotteluvapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle

Ehdotuksen mukaan vuorotteluvapaan käyttö sidottaisiin työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja olisi vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.

Yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

Muut ehdotetut muutokset

·      Vuorotteluvapaan kesto muutettaisiin nykyisestä 90−359 kalenteripäivästä 100−360 kalenteripäivään.  

·     Työnantaja ja vuorottelija voisivat vapaan alettua muuttaa joustavammin vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtia.

·      Työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä vuorotteluvapaan 100 ensimmäisen päivän aikana ei aiheuttaisi etuuden takautuvaa menettämistä.

·      Vuorotteluvapaa-asiakirjojen toimittamista koskevia ehtoja väljennettäisiin.

 

Voimaantulo

Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle lakiesitys vuorotteluvapaalain muuttamisesta tänä keväänä.

Alustavasti on suunniteltu, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.9.2014. Työryhmän ehdotuksen mukaan uusia säännöksiä ei sovellettaisi, jos vuorottelusopimus on tehty ennen lain voimaantuloa ja vapaa on alkanut vuoden 2014 aikana.