Valikko

KNT:n, AKIn ja DTL:n uusi verkkomedia Jobi on julkaistu

17.1.2024

www.jobimedia.fi

Tammikuun 17. päivä 2024 klo 8:00 avattiin uusi verkkomedia, Jobi, osoitteessa www.jobimedia.fi.

Verkkolehti JOBIn takana ovat kolme akavalaista ammattiliittoa: Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT, AKI-liitot  ja Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL.

Liitot ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen jäsenilleen sekä suurelle yleisölle ajantasaisia tietoja ja näkemyksiä työelämän eri osa-alueilta.
Jobi tarjoaa työelämäuutisia sekä analyyseja ja näkökulmia työelämän muutoksista, edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisista trendeistä. Sivusto palvelee niin työntekijöitä, työnantajia kuin laajempaa yleisöäkin tuoden esille monipuolisesti erilaisia ääniä ja kokemuksia työelämän kentältä.

Kolmen liiton yhteinen media mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön siten, että neljä kertaa vuodessa ilmestyvän paperilehden sijaan saadaan viikoittain uudistuva verkkolehti.

Sähköinen alusta mahdollistaa myös nopeamman ja laajemman
julkaisukanavan liitoille tärkeille aiheille.

Verkkolehden toimitus koostuu pääosin laajennetuista Crux ja Dino -lehtien
toimituksista.

Vuonna 2024 Jobin vastaavana toimittajana on Diakoniatyöntekijöiden
Liiton asiamies Marko Pasma ja toimitussihteerinä AKI-liittojen jäsenpalvelusihteeri Heli Meinola. Lisäksi toimituksen ydintiimiin kuuluvat Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n asiamies Henrik Ketola ja AKI-liittojen asiantuntija Ilari Huhtasalo.