Valikko

Komitea alkaa selvittää kirkon organisaation muutostarpeita

6.11.2014

Kirkolliskokous päätti tulevaisuusvaliokunnan mietinnön mukaan perustaa komitean, jonka tehtävänä on tehdä tarpeelliset selvitykset, arvioida kirkon kokonaisorganisaation muutostarpeet ja laatia esitys kirkon uudesta organisaatio- ja toimintamallista. Komitea voi halutessaan laatia myös vaihtoehtoisia organisaatiomalleja.

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana mietintöä esitellyt piispa Seppo Häkkinen sanoi, että komiteassa kyse on ensisijaisesti työvälineestä, joka tarjoaa mallin yksityiskohtaiselle organisaatiomallille.

"Mallin tulee olla nykyistä kevyempi ja seurakuntien työtä tukeva", Häkkinen sanoi.

Tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä katsotaan, että kirkon tulee saada reagointikykyisempi organisaatiorakenne, jotta se pystyisi joustavasti vastaamaan muun muassa jäsenmäärissä ja taloudellisessa tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Valiokunta katsoi myös, että kirkon tehtävästä lähtevä teologinen tarkastelukulma voi auttaa luomaan aiempaa dynaamisemman organisaation ja hallinnon.

Tulevaisuusvaliokunnan esitys perustuu kevään 2014 edustaja-aloitteeseen.

Kirkolliskokous antoi tulevaisuusvaliokunnan tehtäväksi valmistella esitys komitean kokoonpanosta. Komitea nimitetään toukokuun 2015 kirkolliskokouksessa. Komitean organisaatiomalliehdotuksen tulee olla valmis viimeistään syksyn 2016 kirkolliskokoukseen.