Valikko

JUKO: Palkkaus ei vastaa julkisalan koulutettujen paineista työtä

12.12.2014

Työn kuormitustekijät ovat ongelma, johon ei ole kunnolla herätty kunnissa eikä seurakunnissa. Niitä ei oteta riittävän vakavasti huomioon henkilöresurssien suunnittelussa eikä töiden organisoinnissa, neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Kuntatyötä kuormittavat väkivalta ja epäasiallinen kohtelu. Asiakkaiden taholta tullutta väkivaltaa tai sen uhkaa oli vuoden aikana kokenut työssään yli neljännes kuntien henkilöstöstä. Lisäksi yli neljännes työntekijöistä oli kokenut epäasiallista kohtelua työyhteisössään.

 

Kunta-alan työ koetaan raskaana ja henkisesti kuormittavana, eikä työtehtäviin koeta olevan riittävästi aikaa. Kuormitustekijöitä esiintyy paljon terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen työtehtävissä sekä kirkon alalla.

 

– Työn kuormitustekijät ovat ongelma, johon ei ole kunnolla herätty kunnissa eikä seurakunnissa. Niitä ei oteta riittävän vakavasti huomioon henkilöresurssien suunnittelussa eikä töiden organisoinnissa, neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

 

– Julkisalan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivat ovat vahvasti sitoutuneita ammattiin ja työhönsä. He kuitenkin kokevat, ettei hyvin tehdystä työstä palkita riittävästi. Palkkaus ei vastaa tehtävän edellyttämää korkeaa koulutusta eikä työn vaativuutta. Julkisalan esimies- ja asiantuntijatehtävien on oltava houkuttelevia ja kilpailukykyisiä myös palkkauksen puolesta. Asia nostetaan esille, kun työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta neuvotellaan, Luukkainen arvioi. 

 

Esimiestyöhön liian niukat resurssit

 

Kuntien ja seurakuntien työntekijät pitävät esimiestyötä yleisesti ottaen hyvänä, vaikka ongelmia on sen oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden kokemisessa sekä palautteen antamisessa.

 

- Esimiehet eivät pysty toimimaan, jollei heille varata riittäviä toimintamahdollisuuksia ja aikaa tehtävään. Kun kuntien yksiköitä yhdistetään, lähiesimies voi saada johdettavakseen jopa lähes sata suoraa alaista, mikä on henkilöstöjohtamisen kannalta mahdoton asetelma. Riittämättömät henkilöstöresurssit esimiestasolla johtavat lopulta katastrofiin, Luukkainen huomauttaa.

 

Myös esimiesten koulutus ja sen toteutuminen on Luukkaisen mukaan liian kirjavaa. – Esimiehelläkin on oikeus tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä edellyttää osaamisen ylläpitämistä ja kunnollisten toimintamahdollisuuksien turvaamista esimiehille.

 

Tutkimus toi esille, että julkisalan työyhteisöt ovat suuri työhyvinvointia tukeva voimavara. Työtovereihin luotetaan ja ilmapiiri koetaan pääsääntöisesti hyväksi. Neljä viidestä kirkon ja lähes kolme neljästä kuntien työntekijästä tuntee työssään innostusta ja työn iloa.

 

Keva ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä julkistivat tänään ensimmäisen yhteisen julkisen alan työhyvinvointikyselyn. Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä on laatinut tulosten perusteella ehdotukset työhyvinvoinnin parantamiseksi kuntien ja kirkon työpaikoille.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työtekijää kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusaloilla.