Valikko

Kirkkohallitus esittää uutta diakonivirkaa

20.1.2015

Kirkkohallitus esittää, että kirkkoon perustetaan uusi diakonivirka hengelliseksi viraksi papinviran rinnalle. Uusi diakonivirka korvaisi nykyisen diakonian viran, ja lisäksi siihen vihittäisiin kirkon kasvatuksen ja lähetyksen tehtävissä toimivia. Kanttoreita ei tässä vaiheessa esitetä uuden viran piirii

Esityksen mukaan diakonivirka on kristilliseen sanomaan perustuvien lähimmäisenrakkauden, kasvatuksen, lähetyksen ja sielunhoidon tehtäviä varten. Virkaan vihittävältä edellytetään virka- tai työsuhdetta virkaan sopivissa tehtävissä seurakunnassa tai kirkon hallinnossa. Nykyiset työntekijät ja viranhaltijat voivat siirtyä vihkimysviran piiriin sitä halutessaan.

Vihityllä olisi kirkon jäsentä laajemmat oikeudet hoitaa jumalanpalveluselämää omalla työalallaan. Muutoin koulutus ja tehtävät vastaisivat pitkälti nykykäytäntöä. Diakoniviran edustus lisättäisiin kirkkohallituksen täysistunnon ja tuomiokapitulien kokoonpanoon.

Uudistusta on valmisteltu kirkossa useiden vuosikymmenien aikana. Kirkkohallituksen esitys on valmisteltu aiempien päätösten ja lausuntojen pohjalta. Lähtökohtina ovat olleet kirkon tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen ja kirkon työntekijöiden vahva ammatillinen erityisosaaminen. Tavoitteena on luoda virkaratkaisu, joka on realistinen sekä hallinnon ja talouden että virkateologian näkökulmasta.