Valikko

LIITTO /

Hallitus

Hallitus

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 
  • Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja muut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
  • Yksi henkilö voi toimia joko hallituksen jäsenenä enintään kolme peräkkäistä kautta tai puheenjohtajana enintään kolme peräkkäistä kautta. 
  • Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joita voi valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
  • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. 
  • Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen jäsenet (varajäsen):

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi, ellei toisin ole mainittu. (*:llä merkittyjen osoite muotoa etunimi.sukunimi@lastenjanuortenkeskus.fi)

 

Anna Kärri
puheenjohtaja 2021-22
050 3773300
puheenjohtaja(at)knt.fi

HALLITUS

Terhi Makkonen (Anu Hellman)
Ann-Mari Karlsson, varapuheenjohtaja 2022 (Jukka Jylhä*)
Jari-Pekka Nyyssönen (Mono Kuoppala)
Tarmo Marjamäki (Timo Havukainen)
Mirja Kietäväinen (Tiina Haapiainen)
Mika Ahjosaari (Sinikka Lopperi)