Valikko

LIITTO /

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

 

KIRKON NUORISOTYÖNOHJAAJAN EETTISET OHJEET

Kirkon nuorisotyönohjaajina toimimme Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisesti lasten sekä nuorten kasvattajina Suomen lakia noudattaen.

Kirkon nuorisotyönohjaajien ammattietiikan periaatteita ovat:

Rehellisyys
Oikeudenmukaisuus
Armahtavaisuus
Elämän ja luomakunnan kunnioittaminen

 

Lapset ja nuoret

 1. Tuemme vastuullisesti lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.
 2. Pidämme huolta lapsista ja nuorista osoittamalla hyväksymistä, välittämistä sekä kiinnostusta heidän kysymyksiään kohtaan.
 3. Olemme lapsille ja nuorille turvallisia, vastuullisia aikuisia ja esikuvia: tuemme lasten ja nuorten oman identiteetin löytämistä ja hengellistä kasvua.

Lapset ja nuoret ovat työmme keskiössä, heidän tulee voida kokea kuuluvansa tähän yhteisöön. Nuorisotyönohjaaja omalla työllään toimii sekä nuorten tunteiden tulkkina, että aikuisuuden ovien avaajana ja turvallisen ympäristön luojana. Lasten ja nuorten kasvun hengellinen tukeminen on osa nuorisotyönohjaajan ammatin asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

Työyhteisö

 1. Työtovereina olemme hyväksyviä kannustavia sekä vuorovaikutustaitoisia.
 2. Rakennamme tasavertaista, oikeudenmukaista ja kannustavaa työilmapiiriä.
 3. Kunnioitamme työtovereita kannustamalla heitä luovuuteen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
 4. Toimimme vastuullisina työntekijöinä sitoutuen yhteisen työnäyn toteuttamiseen.
 5. Hoidamme työmme ammattimaisesti olemalla aloitteellisia ja joustavia työntekijöitä.

Työ- ja toimintakulttuurit vaihtelevat työpaikasta toiseen. Ottaessamme vastaan työpaikan, sitoudumme yhteisiin sääntöihin. Nuorisotyönohjaaja on omalla toiminnallaan rakentamassa toimivaa työyhteisöä ja kannustaa omalla esimerkillään ottamaan monenlaiset työyhteisön jäsenet huomioon. Osaamme toimia työyhteisössä työntekijänä ja ottaa vastuuta toiminnan kehittämisestä tuomalla oman asiantuntijuutemme käyttöön.

Yhteiskunta

 1. Toimimme kasvatus- ja nuorisotyön verkostoissa aloitteellisina nuorisotyön osaajina, nuorten äänenä ja kirkon kasvatustyön toimijoina.
 2. Osoitamme yhteistyökykyä, ennakkoluulottomuutta ja suvaitsevaisuutta kaikissa toimissamme.
 3. Tarjoamme lapsille ja nuorille oppimisympäristön, jossa otetaan vastuuta itsestä, lähimmäisistä sekä ympäristöstä.

Nuorisotyönohjaaja on aitiopaikalla näkemässä ja kuulemassa lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia. Muutokset luovat mahdollisuuden kehittää yhteisöjä ja yhteiskuntaa parempaan. Tuomme esiin lasten ja nuorten kokemuksia ja ajatuksia verkostoissa emmekä pelkää kyseenalaistaa totuttuja kaavoja toimintoja kehitettäessä. Nuorisotyönohjaaja osaa luoda mahdollisuuksia lapsille ja nuorille osallistua yhteisön rakentamiseen omalla panoksellaan ja kasvamaan vastuunottoon lähimmäisistä ja luomakunnasta.