Valikko

JÄSENYYS /

Vakuutukset

Vakuutukset

Jäsenvakuutukset Turvassa 

KNT:n jäsenen kannattaa ladata Turvan oma TaskuTurva-mobiilisovellus. Se on ladattavissa iOS- ja Android-puhelimiin. Sovelluksessa on myös KNT:n uusi matkavakuutuskortti. Tutustu TaskuTurvaan osoitteessa turva.fi/taskuturva.

Matkavakuutustodistuksen matkalle mukaan saat myös tilaamalla sen Turvan verkkosivuilta, Turvan palvelunumerosta 01019 5110, Turvan asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@turva.fi tai Turvan toimipaikoista (yhteystiedot löydät osoitteesta turva.fi/yhteystiedot).

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet, joilla on varsinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille suuntautuvilla vapaa-ajan matkoilla. Vakuutus on lisäksi voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa em. paikkojen välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Ylimeneville matkapäiville kannattaa ottaa määräaikainen matkustajavakuutus.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 vuorokautta hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta tapaturman sattumisesta.

Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista, mitkä urheiluharrastukset ja -lajit (esim. taistelu-, voimailu- ja ilmailulajit sekä sukellus) on kilpaurheilun lisäksi rajattu pois vakuutuksen piiristä. Kilpaurheiluun ja useimpiin vakuutusehdoissa poissuljettuihin lajeihin on mahdollista ostaa lisävakuutus matkan ajaksi.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista.

Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä korvataan vakuutuksen ehtojen mukaisesti kuluja, joista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan ole vastuussa. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi matka- tai majoituskulut.

Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai etukäteen hankitun jatkoyhteyden alkamispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä matkalle riittävän ajoissa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen.

Myöhästymisen vuoksi korvataan tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän, ja joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

Jos matkalla sattuu tai tapahtuu

1.1.2020 alkaen TaskuTurva-mobiilisovelluksessa oleva matkavakuutuskortti tai Turvasta saatava matkavakuutustodistus on hyvä pitää matkalla mukana. Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus. Matkakohteen hoitolaitoshan ei voi tietää, ovatko hoitokulut vakuutuksesta korvattavia vai ei. Hoitolaitos päättää, laskuttaako se matkavakuutustodistuksen perusteella suoraan Turvaa, vai joutuuko potilas ensin itse maksamaan kulut ja hakemaan korvaukset matkan jälkeen Turvasta.

Mikäli hoitolaitoksen kanssa syntyy ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä matkavakuutuskortissa ja -todistuksessa mainittuun SOS hätäpalveluun. Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä voidaan auttaa esimerkiksi laskutusluvan saannissa. SOS palvelee suomen kielellä, joten siellä olevan asiantuntijan kanssa voi keskustella omalla äidinkielellä ja SOS voi välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

Vapaa-ajan matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet, joilla on varsinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sekä vakuutetun jäsenen kanssa vakituisesti samassa taloudessa asuvat lähiomaiset.

Matkatavaravakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.
Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Vakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamatta sattunut esinevahinko, kuten esimerkiksi varkaus tai rikkoutuminen.

Vakuutukseen sisältyy lisäksi matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Lisätietoja

Lisätietoja Turvan vakuutuspalveluista saat Turvan palvelunumerosta 01019 5110 tai toimipisteistämme. Tutustu vakuutusehtoihin ennen matkan alkamista. Vakuutusehdot ja muut lisätiedot KNT:n jäsenen vakuutuksista ja eduista löytyvät jatkossa joulukuussa aukeavalta verkkosivulta turva.fi/knt.