Valikko

JÄSENYYS /

Virkistys- ja opintoraha

Virkistys- ja opintoraha

Virkistysrahan myöntämisperusteet
 • Virkistysrahaa voi hakea liiton jäsen, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään
   6 kuukautta ennen hakuajanpäättymistä. Myönnettävän virkistysrahan määrä on 100 € / henkilö.
  Hakija voi itse määrittää käyttötarkoituksen.
   
 • Hakuaikoja on kaksi: ensimmäinen haku 31.3. ja toinen haku 30.9. mennessä. Hakemus tulee
  lähettää liiton toimistoon sähköpostilla knt(at)knt.fi tai osoitteella Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry,
  Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI.
   
 • Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  

Opintorahan myöntämisperusteet 
 • Liiton opintorahaa voidaan myöntää liiton jäsenten ammatillisiin täydennys-, erikoistumis- ja
  jatkokoulutuksena suoritettaviin opintoihin. Opintoraha voidaan myöntää myös kirkon nuorisotyön
  alan tutkimukseen.
 • Yhden jäsenen opintoraha voi olla 200-500 €. Opintorahaa voi anoa myös liiton opiskelijajäsen,
  jonka opintoihin kuuluva opinnäytetyö suuntautuu kirkon nuorisotyön edunvalvonnan kehittämiseen.
 • Opintorahaa ei myönnetä opintomatkoihin.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä opintorahan käyttötarkoitus. Samalle henkilölle opintorahaa myönnetään
  vain kerran samaa koulutusta varten.  
 • Jos opintorahaa myönnetään tutkimukseen, henkilö on velvollinen toimittamaan liiton toimistoon
  tutkimusraportin. Liitolla on oikeus käyttää raporttia liiton ammatillistenasioiden ja edunvalvonnan
  kehittämiseen.
 • Hakemus on toimitettava 31.3. tai 30.9. mennessä liiton toimistoon Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry,
  Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI tai knt(at)knt.fi.