Valikko

JÄSENYYS /

Työttömyysturva

Työttömyysturva

KNT:n varsinaiset jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Liiton jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenhakemus/valtakirjan perusteella työnantaja on valtuutettu perimään palkasta jäsenmaksut palkanmaksun yhteydessä. 

Ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien saamisen ehtona on, että henkilö on työttömyyskassan jäsen. Henkilöt, jotka ovat järjestäytyneet ammattiliittoon, ovat yleensä samalla liittyneet myös työttömyyskassaan. Oikeutta ansiopäivärahaan ei ole, jos henkilö on päätoiminen opiskelija tai päätoiminen yrittäjä.
 
Työttömyyskassan jäsenyyttä haettaessa henkilön tulee olla palkkatyössä. KNT:n opiskelijajäsenet voivat työssä ollessaan liittyä työttömyyskassa Erkon jäseniksi. Kassan jäseneksi kannattaa hakea, jos opiskeluaikana on työsuhteessa.
 

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt ennen työttömyyden alkamista määrätyn ajan sekä maksanut jäsenmaksut tuolta ajalta.
 
Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon kassajäsenyyden ja työssäolon jälkeen. Kunakin kalenteriviikkona työajan on oltava vähintään 18 tuntia ja lisäksi edellytetään, että palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana.
 

Ohjeita työttömälle

  • Kun jäät työttömäksi, ilmoittaudu kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) tai www.te-palvelut.fi/ työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
  • Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhakusi on voimassa ja jäsenmaksut maksettu.
  • Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.
 
Hae ansiopäivärahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa maksettavan. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.
 
Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi sinun tulee lähettää hakemus työttömyyskassaan. Lisätietoja saat työttömyyskassa Erkosta sekä Työttömyysturvan etuusoppaasta.

 

Erkon yhteystiedot:
Postiosoite
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki
 
Käyntiosoite
Kellosilta 5 B, 6. krs
00520 Helsinki
Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9.00-15.00
 
Neuvonta ja lisätiedot
puhelin (09) 7206 4343, ma-to klo 12.00-15.00 
s-posti: erityiskoulutettujen.tk(at)erko.fi
Työttömyyskassojen etuusopas  (194 kB)
Työttömyyskassojen etuusopas
Arbetslöshetskassornas förmånsbrochyr  (222 kB)
Arbetslöshetskassornas förmånsbrochyr
Työttömien asiointiohje  (173 kB)
Työttömien asiointiohje
Lomautettujen asiointiohje  (174 kB)
Lomautettujen asiointiohje
När du blir arbetslös  (177 kB)
När du blir arbetslös