Valikko

EDUNVALVONTA /

Kirkon sopimus syntyi poikkeustilassa 2020

Kirkon sopimus syntyi poikkeustilassa 2020

Kirkon sektorin virka- ja työehtosopimus pähkinäkuoressa

Kirkon sektorille on hyväksytty virka- ja työehtosopimus ajalle 1.4.2020 – 28.2.2022 (22kk). Palkkaratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan 3.0%.

Kiky-tunnit poistuu 1.1.2021 alkaen: yleis- ja toimistotyöajan kokeiluna olleet työaikamallit vakinaistuu.

Palkankorotukset toteutetaan yleiskorotuksena. Palkkoja tarkistetaan 1,5% 1.8.2020 ja 1,9% 1.5.2021. Korotukset kohdistetaan peruspalkkoihin, jolloin kokemuslisiä ja suorituslisiä ei koroteta. Henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.8.2020 alkaen 3,0 %.

Uudessa sopimuksessa on otettu huomioon uusi työaikalaki, jonka johdosta sopimukseen on tehty runsaasti teknisiä tarkistuksia. Työajattomia koskeva 6A luku on uudistettu vastaamaan uuden työaikalain muuttuneita soveltamisalapoikkeuksia. Työaikalaki tuo uudistuksia sekä työsopimus että virkasuhteessa työskenteleville. Soveltamisohjeen tekstistä avataan millaisiin tehtäväryhmiin työajattomuutta voidaan jatkossa soveltaa. Työaika-autonomiaedellytys on tuotu kiinteästi sopimukseen. Keväällä toimitettu ohje työaikalain soveltamisesta toimii hyvänä työkaluna.

Työajattomiksi jäävien tilannetta on parannettu 1.8.2020 voimaan tulevalla arkipyhälyhennyksellä. Jos työntekijä työskentelee arkipyhänä tavanomaisen kaltaisen työpäivän, hän on oikeutettu lisävapaapäivään samassa tai seuraavassa kuussa.

Ensimmäinen leirivapaapäivä tulee myös jo 1,5 vuorokauden (36 tunnin) leiristä automaationa, joten harkinnanvarainen erityinen leirityöaikahyvitys poistuu.

 

Puheenjohtaja Kalliokoski tuoreesta sopimuksesta:

-Uusi sopimus noudattaa palkkaratkaisun osalta 3,0 % korotusta sopimusaikana, mikä on yleisen linjan mukainen taso. Tähän voi olla kohtuudella tyytyväinen, vaikka kirkko ei edelleenkään kilpaile palkalla työntekijöistä työmarkkinoilla. Toisena hyvänä asiana sopimuksessa voi pitää harkinnanvaraisuuden poistumista 36 tunnin leiristä. Nyt leirivapaata ei enää tarvitse anoa, vaan se tulee automaattisesti. Kolmas hyvä asia on paljolti närää aiheuttaneiden “KIKY-tuntien” poistuminen 1.1.2021. Neljäntenä hyvänä asiana näen arkipyhälyhennyksen, joka kannustaa sijoittamaan työpanosta esimerkiksi pääsiäisviikonloppuun tai niihin pistepyhiin, jolloin monet perheet ovat vapaalla. 

-Ei niin paljon hyvää, etteikö jotain parannettavaa vielä olisi. Pitempien leirien työaikahyvityksessä ei kehitystä tapahtunut. Jos leirivapaan laskennan perusteena pidettäisiin 36 tuntia, niin kahden vapaan sijaan 6 vuorokauden ja 12 tunnin mittaisesta leiristä tulisi työaikahyvityksenä antaa jo 4 leirivapaata.