Valikko

EDUNVALVONTA /

Kirkon työaikapykälät uusiksi, 2020

Kirkon työaikapykälät uusiksi, 2020

KIRKON TYÖAIKAPYKÄLÄT UUSIKSI

KirVESTES:n työaikaa koskevat pykälät on uudistettu vastaamaan uuden työaikalain vaikutuksia kirkon työhön. 29.5.2020 työneuvostolta saadun lausunnon jälkeen kirkon sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos, jossa on huomioitu lausunnon antamat vastaukset. Neuvottelutulos jättää paljon paikallista tulkinnan varaa. KirVESTES:n työaikaa koskevat § 140-144 muistuttaa paljon vanhaa kirjausta, mutta on siinä myös uutta.

Työaikaa tai työajattomuutta ei enää tarkastella palvelussuhteen mukaan. Kirkossa on perinteisesti ollut jako, että  hengellisen työn viranhaltijat ovat työajattomia ja työsopimussuhteessa olevat ovat työajallisia. Jatkossa työajallisuus on mahdollista myös viranhaltijoille ja työajattomuus on mahdollista myös työsopimussuhteiselle työntekijälle.

Kirkon hengellisen työn työajattomilla viranhaltijoita ja työntekijöitä tarkoitetaan sopimuksessa (määritelmä) sopimuksessa (KirVESTES 6 A 1)

  1. uskonnollisia toimituksia suorittavia viranhaltijoita/työntekijöitä
  2. sellaisia hengellisen työn viranhaltijoita/työntekijöitä, joiden työtä tehdään siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä.

Kohdassa 2 tarkoitettuja viranhaltijoita/työntekijöitä ovat yleensä sellaiset julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- tai diakoniatyötä tekevät, joiden työajan käyttöä ei valvota ja jotka siten voivat itse päättää työajastaan.

Edellytyksenä työajattomuudelle on lisäksi työaika-autonomia eli että työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota ja joka siten voi itse päättää työajastaan. Mikäli työaika-autonomia ei toteudu viranhaltijan/työntekijän työssä häneen sovelletaan KirVESTES luvun 6B määräyksiä.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet yhteisen ohjeen työaika-autonomian soveltamisesta kirkossa (ks. KiT yleiskirje A3/2020)